Lucrarea ta personală (Romanian)

A topnotch WordPress.com site

Diagrama

|english|hungarian|macedonian|romanian|slovak|

Diagrama următoare e excelentă pentru a prezenta cuiva Evanghelia în doar cinci minute. Învaţ-o şi exerseaz-o! A fost predată şi folosită de mii de ori în Ungaria şi de 20 de ani rămâne cea mai bună metodă de prezentare individuală a Evangheliei. Găseşti mai jos indicaţii legate de cum s-o desenezi şi ce să spui.

Descarcă versiunea PDF a Strategiei lucrării tale personale aici – Lucrarea ta personală PDF (coming soon)

Cel mai bun mod pe care îl ştiu eu de a descrie creştinismul este cu ajutorul unei imagini pe care mi-a desenat-o cineva odată…

Ce să spui

Ce să desenezi şi să scrii
………………………………………….

La început era Dumnezeu. Scrie „Dumnezeu” în centru, în partea de sus.
Dumnezeu l-a creat pe om. L-a creat cu trup şi duh. Desenează un cerc în stânga sus şi scrie „trup”. Desenează un cerc în interior şi scrie „duh”.
Dumnezeu îl iubea şi avea o relaţie perfectă cu el. Desenează o săgeată cu două sensuri între Dumnezeu şi cercuri.
Dumnezeu ne iubeşte şi pe noi şi are un plan minunat pentru viaţa noastră. Biblia ne spune că „Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16)Şi Isus a spus: „Eu am venit ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug.” (Ioan 10:10) Desenează o săgeată lungă de la stânga la dreapta în susul paginii, arătând relaţia ideală permanentă.
Cum se face că cei mai mulţi oameni nu se bucură de această viaţă din belşug? Este din cauză că…
Noi toţi păcătuim şi păcatele noastre ne-au despărţit de Dumnezeu. Fă un „X” pe săgeata cu sens dublu, arătând întreruperea relaţiei.
Biblia ne spune că „Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” (Rom. 3:23) Desenează o săgeată în jos, pe partea stângă a paginii, şi scrie „păcat”
şi că „Plata păcatului este moartea” (Rom. 6:23) Desenează cercuri în partea de jos în stânga, sub săgeata păcatului, şi colorează „cercul duhului”, reprezentând astfel duhul.
Deci pe acest drum nou ne aflăm noi, despărţiţi de Dumnezeu. Aceasta ne arată că Dumnezeu este sfânt, iar oamenii, păcătoşi. Între Dumnezeu şi noi este o mare prăpastie. Trage o săgeată de la stânga la dreapta, în josul paginii.
Aceste săgeţi ilustrează încercările noastre constante de a ajunge la Dumnezeu şi la o viaţă îmbelşugată prin propriile puteri, cum ar fi ducerea unei vieţi curate, filosofia sau religia. Însă nu se poate să nu dăm greş. De la linia de jos desenează trei săgeţi cu vârful în sus.
Într-un singur mod ne putem reface relaţia cu Dumnezeu şi ne putem bucura iar de dragostea şi planul Său pentru viaţa noastră. Şi anume prin Isus. Isus a spus: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6)
„Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a murit pentru noi.” (Rom. 5:8) Desenează o cruce în centrul paginii, care face legătura între cele două săgeţi mari.
Nu uita: plata păcatului este moartea. Fiindcă Dumnezeu ne iubeşte, a decis să-L trimită pe Isus, Fiul Său, să moară în locul nostru. Isus a luat asupra Sa pedeapsa pentru păcatele noastre. Desenează un cerc negru în mijlocul crucii, reprezentând păcatele noastre pe cruce.
Un alt verset spune: „Hristos a murit pentru păcatele noastre… a înviat a treia zi, după Scripturi şi S-a arătat lui Chifa [Petru], apoi celor doisprezece. După aceea S-a arătat la peste cinci sute…” (1 Cor. 15:3-6) Isus a murit în locul nostru, iar acum trăieşte!
Dar nu e suficient doar să ştim toate aceste informaţii ca să putem începe o relaţie nouă cu Dumnezeu. Trebuie să-L primim pe Isus ca Mântuitor şi Domn în viaţa noastră. Desenează iar cele două cercuri deasupra crucii. Nu le colora, arătând astfel că Isus a luat păcatele asupra Sa.
Biblia spune: „Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” (Ioan 1:12) Vom avea o relaţie nouă. Duhul nostru va avea parte de o naştere din nou. (vezi Ioan 3:1-8) Născându-ne din nou, intrăm într-o nouă familie, familia lui Dumnezeu. Desenează o săgeată dublă între „Dumnezeu” şi cercurile noi. Scrie „refăcută” , descriind astfel noua relaţie.
Biblia mai spune: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” (Efes. 2:8-9) Acest dar fără plată, numit har, reprezintă iertarea tuturor păcatelor noastre. Primim acest dar atunci când ne putem încrederea în ceea ce a făcut Isus, nu în faptele noastre bune. Aşadar Dumnezeu îţi oferă un dar care a fost cumpărat deja cu un preţ exorbitant. Dar darul nu-ţi aparţine până când nu-l accepţi de la El. Opţional: Gesticulează cu mâinile ca şi cum le-ai face un cadou… sau poţi desena un dar pe pagină, undeva pe la mijloc.
Trebuie să luăm o decizie. Isus a spus acest lucru astfel: „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el…” (Apoc. 3:20) Desenează o săgeată bifurcată acolo unde crucea se uneşte cu linia de jos, reprezentând cele două opţiuni: trecerea podului sau nu.
Indiferent că acceptăm sau nu darul, un lucru sigur se va întâmpla într-o zi… Vom muri. Trasează o linie verticală punctată de sus în jos, în partea dreaptă a crucii, reprezentând astfel moartea care va sosi la un moment dat. Scrie „moartea trupului”.
Dacă am ales să ne punem încrederea în Hristos, sigur că trupul nostru va muri, dar duhul nostru va trăi pe veci alături de Dumnezeu. Acesta este Raiul. Desenează cele două cercuri de sus din dreapta şi colorează cercul exterior, arătând astfel că trupul a murit. Scrie „Rai”.
Dacă am ales însă să ne purtăm cât mai bine prin puterile noastre şi să respingem darul lui Dumnezeu, nu numai că duhul nostru este deja mort, dar acum şi trupul nostru este mort. Vă amintiţi ce am spus mai înainte? Că plata păcatului este moartea. În loc să plătească Isus preţul pentru pedeapsa noastră, o vom plăti noi şi vom fi despărţiţi de Dumnezeu pentru totdeauna. Acesta este Iadul. Desenează cele două cercuri de jos din dreapta şi colorează cercul interior, apoi pe cel exterior. Scrie „Iad”.
Pe scurt, să-L primeşti pe Isus înseamnă să renunţi la eu, să te întorci la Dumnezeu şi să te încrezi că Isus intră în viaţa ta şi îţi iartă păcatele. Nu e doar o experienţă emoţională, ci un act de credinţă şi de voinţă. O persoană care se află aici jos (desenează săgeata de jos) nu-L are pe Isus în viaţa sa. O persoană care se află aici sus (desenează săgeata de us) Îl are pe Isus în viaţa sa. Aşadar… aceasta este cea mai bună metodă pe care o ştiu de a descrie creştinismul. Dacă ar fi să te plasezi undeva anume în această imagine, unde te-ai afla? Unde ţi-ar plăcea să te afli? … Dacă ai vrea să-L ai pe Isus în viaţa ta, te poţi ruga chiar acum, ca expresie a credinţei tale. Trebuie să ştii că Dumnezeu nu e interesat aşa de mult de cuvintele tale, cât este de atitudinea din inima ta.Te poţi ruga cam aşa… „Doamne Isuse, vreau să Te cunosc. Îţi mulţumesc că ai murit pe cruce pentru păcatele mele. Îţi deschid uşa vieţii mele şi Te primesc ca Domn şi Mântuitor. Îţi mulţumesc că mi-ai iertat păcatele şi că mi-ai dăruit viaţa veşnică. Te rog să iei frâiele vieţii mele şi să mă faci aşa cum doreşti să fiu.”  Dacă aceste cuvinte exprimă şi ceea ce e în inima ta, atunci roagă-te astfel lui Dumnezeu. Hristos va intra în viaţa ta şi vei începe o relaţie personală cu Dumnezeu.
%d blogeri au apreciat: